Den årlige generalforsamling i 

Søften Musik- og Foredragsforening

afholdes i Sognegården, Skolevej 7 Søften

Onsdag d. 30. juni 2021 kl. 19.30

Alle er velkomne

Vi byder på kaffe, øl og vand.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag (forslag sendes til: info@softenmusik.dk)
  5. Forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt